Fundacja Miasto Literatury powstała w 2013. Fundacja realizuje swoje cele statutowe wspomagając strategię miasta w dziedzinie promocji kultury i literatury w związku z uzyskaniem przez Kraków prestiżowego tytułu Miasta Literatury UNESCO. Fundacja działa interdyscyplinarnie i wielowymiarowo, wdrażając przełamujące konwencje projekty, które służą: (1) integrowaniu życia literackiego Krakowa; (2) wzmocnieniu połączeń pomiędzy literaturą i nowymi technologiami oraz mediami; (3) kreowaniu postaw i praktyk czytelniczych; (4) wzmacnianiu wydarzeń literackich; (5) wspieraniu przemysłów książki; (6) uobecnieniu literatury w przestrzeni miejskiej; (7) rozwijaniu edukacji kulturalnej i literackiej; (8) budowaniu połączeń pomiędzy literaturą a prawami człowieka; (9) zacieśnianiu współpracy w obrębie sieci Miast Literatury UNESCO.

Projekty

8. KONKURS MŁODEJ POEZJI
FESTIWAL MIŁOSZA 2021
WARSZTATY HISTORII MÓWIONEJ z MIKOŁAJEM GRYNBERGIEM (2020)
KRAKOWSKIE KSIĘGARNIE NA MEDAL (2019)
7. KONKURS MŁODEJ POEZJI
6. KONKURS MŁODEJ POEZJI
5. KONKURS MŁODEJ POEZJI
HISTORIE MIASTA - WARSZTATY (2019)
FESTIWAL MIŁOSZA 2019
FESTIWAL MIŁOSZA 2018
MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL IM. CZESŁAWA MIŁOSZA (2015-2017)
3. DNI TRANSTRÖMEROWSKIE (13-14.04.2019)
KRAKOWSKIE KSIĘGARNIE NA MEDAL (2018) WYDARZENIA
KRAKOWSKIE KSIĘGARNIE NA MEDAL (2018)
2. DNI TRANSTROMEROWSKIE (7-8.04.2018)
DNI TRANSTRÖMEROWSKIE (2017)
DO UCHA - CYKL SŁUCHOWISK POETYCKICH (2017)
ŚMIERĆ FAUNA (2018)
KRAKOWSKIE KSIĘGARNIE NA MEDAL (2017)
KRAKOWSKIE KSIĘGARNIE NA MEDAL (2017) WYDARZENIA
KRAKOWSKIE KSIĘGARNIE NA MEDAL (2016)
KRAKOWSKIE KSIĘGARNIE NA MEDAL (2016) WYDARZENIA
JAZZFORMANCE (2015-2016)
NOC POEZJI
WYSPA ŁZA
BLOOMSDAY
MIĘDZYNARODOWY KONKURS TYPOGRAFICZNY TYPE SZYMBORSKA
WYMIARY KSIĄŻKI
LITERACKA MAPA KRAKOWA
MURAL POETYCKI

Ludzie Fundacji

Współpraca

Kontakt

Fundacja Miasto Literatury
ul. Kremerowska 12/7
31-130 Kraków

KRS: 0000481879, NIP: 6762469201,
REGON: 122967377

tel. +48 696 886 732

biuro@fundacjamiastoliteratury.pl
CAPTCHA Image